Norsk Terrier Klubs har fått nye hjemmesider, og linken er:

http://www.norskterrierklub.no

Alle sidene er ikke helt ferdig ennå, men vi håper de skal være
i stadig endring og bli en "levende" webside.